Pokazuje: 41 - 44 of 44 WYNIKÓW
Aktualności Publikacje

Jean-Michel Quinodoz „ROZMOWY Z HANNĄ SEGAL Jej wpływ na psychoanalizę”

ISBN 978-83-7489-410-4 Rok wydania: 2012 Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Jean-Michel Quinodoz zgłębia osobistą i zawodową historię Hanny Segal, opierając się na jej pismach i wywiadach przeprowadzonych z nią samą bądź z jej współpracownikami. Segal urodziła się Polsce, analizę przeszła analizę u Melanie Klein w Londynie i została najmłodszym członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W książce opowiada …

Aktualności

Regionalna struktura PTPP Poznań, 13 marca 2012r. Notatka ze spotkania  dotyczącego utworzenia struktury regionalnej. W dniu 11 marca w odpowiedzi na zaproszenie Grupy Inicjatywnej odbyło się spotkanie terapeutów pracujących w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej na terenie  Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Zebranie zgromadziło kilkanaście osób. Rozmawiano o potrzebie wyraźniejszego wyodrębnienia się grupy terapeutów analitycznych ze środowiska oraz zapotrzebowaniu …

Aktualności Wykłady

II SEMINARIUM TEORETYCZNE

Ośrodek tworzy obszar pracy adresowany do osób zainteresowanych psychoanalizą (niekoniecznie psychoterapeutów) i wspólną pracą nad tekstami klasycznych i współczesnych przedstawicieli tej myśli. Formuła pracy będzie wymagać osobistego zaangażowania każdego z uczestników niezależnie od stopnia jego znajomości psychoanalizy. II Seminarium teoretyczne Spotkania będą odbywały się w pierwszy wtorek miesiąca, począwszy od X 2011 do VI 2012r. …