Psychoterapeuci

Psychoterapeuci Ośrodka są członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej,

odbyli wieloletnie szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej lub psychoanalizie,

pracują pod stałą superwizją oraz w oparciu o Kodeks Etyczny przyjęty przez PTPP.

Nasz Zespół to psycholodzy posiadający długoletnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami.

Zespół Ośrodka:

Anna Gąsiorowska-Krawczyk      tel. 608-451-931             e-mail: annakrawczyk1@icloud.com

Małgorzata Jaskólska-Klaus        tel.    501-371-526           e-mail: malgosia.j.klaus@poczta.fm

Teresa Gałązka-Bazydło               tel.     504-089-831          e-mail: teresagb@o2.pl

Spotkania prosimy umawiać telefonicznie.

Konsultacje

Osobom zgłaszającym się proponujemy konsultację, która składa się z kilku spotkań.

Służy rozeznaniu sytuacji psychologicznej pacjenta i podjęciu decyzji o formie i możliwościach dalszej współpracy.

Jest to też okazja do zapoznania się ze sposobem pracy terapeuty.