Psychoterapeuci

Psychoterapeuci Ośrodka są członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, odbyli wieloletnie szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej, pracują pod superwizją oraz w oparciu o Kodeks Etyczny przyjęty przez PTPP.
Nasz Zespół to psycholodzy i psychiatra – posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami.

Zespół Ośrodka:

Stefania Czerniecka-Tomkowiaktel. 602-759-852

Anna Gąsiorowska-Krawczyktel. 608-451-931, annakrawczyk@opmp.pl

Jarosław Grothtel. 600-762-802 (lub SMS), gabinet: ul. Szamotulska 96/1a

Justyna Mocek – tel. 600-261-725

Michał MocekTel. 508-148-816, michal.mocek@vp.pl

Współpraca:

Małgorzata Jaskólska-Klaus – tel. 501-371-526

Teresa Gałązka-Bazydło –  teresagb@o2.pl, tel. 504-089-831

Spotkania prosimy umawiać telefonicznie.

Konsultacje

Osobom zgłaszającym się proponujemy konsultację, która służy rozeznaniu sytuacji psychologicznej pacjenta i podjęciu decyzji o formie i możliwościach dalszej współpracy.

e-mail: kontakt@opmp.pl