Psychoterapeuci

Psychoterapeuci Ośrodka są członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, odbyli wieloletnie szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej, pracują pod stałą superwizją oraz w oparciu o Kodeks Etyczny przyjęty przez PTPP.
Nasz Zespół to psycholodzy posiadający długoletnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami.

Zespół Ośrodka:

Anna Gąsiorowska-Krawczyktel. 608-451-931, annakrawczyk@opmp.pl

Justyna Mocek – tel. 600-261-725

Michał MocekTel. 508-148-816, michal.mocek@vp.pl

Małgorzata Jaskólska-Klaus – tel. 501-371-526

Teresa Gałązka-Bazydło –  teresagb@o2.pl, tel. 504-089-831

Spotkania prosimy umawiać telefonicznie.

Konsultacje

Osobom zgłaszającym się proponujemy konsultację, która służy rozeznaniu osobistej sytuacji psychologicznej pacjenta i podjęciu decyzji o formie i możliwościach dalszej współpracy. Cena za konsultację wynosi 120zł.

e-mail: kontakt@opmp.pl