Ośrodek tworzy obszar pracy adresowany do osób zainteresowanych psychoanalizą (niekoniecznie psychoterapeutów) i wspólną pracą nad tekstami klasycznych i współczesnych przedstawicieli tej myśli. Formuła pracy będzie wymagać osobistego zaangażowania każdego z uczestników niezależnie od stopnia jego znajomości psychoanalizy.

II Seminarium teoretyczne
Spotkania będą odbywały się w pierwszy wtorek miesiąca, począwszy od X 2011 do VI 2012r.
Pierwsze spotkanie: 04.10.2012 o godzinie 12:00.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z osobą z zespołu Ośrodka w celu odbycia rozmowy określającej możliwość przystąpienia do spotkania.

Możesz również cieszyć się: