4-letnie szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP Poznań

 

 

Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP w Poznaniu ogłasza nabór na pierwszy rok 2023/2024 kolejnej edycji 4-letniego szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej (2023-2027).

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2023 r.

Procedura kwalifikacyjna obejmuje: indywidualne zgłoszenie mailowe lub telefoniczne, wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej oraz dwie rozmowy kwalifikacyjne z niezależnymi superwizorami PTPP.

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Certyfikat spełnia wymagania NFZ, czyli umożliwia prowadzenie psychoterapii w publicznej służbie zdrowia oraz sektorze prywatnym. Psychoanalityczna Szkoła Psychoterapii PTPP w Poznaniu przygotowuje do pracy z trudnymi pacjentami.

Szkolenie przybliża klasyczną oraz współczesną psychoterapię psychoanalityczną z różnorodnością jej szkół i zainteresowań.

Za szkolenie odpowiada Zarząd PSP w Poznaniu, a prowadzący szkolenie są superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Osobom w szkoleniu zapewniamy indywidualną opiekę merytoryczną.

Szkolenie będzie odbywało się w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu (Sienkiewicza 5/7).

Opłata: 3700 zł + 23%VAT za rok szkolenia. Dla kandydatów PTPP – bez VAT.

Osoby poszukujące ścieżki rozwoju i zdobycia rzetelnego warsztatu zapraszamy do kontaktu.

Informacje i zgłoszenia: www.ptpp.pl

Teresa Gałązka-Bazydło tel. 504 089 831

e-mail: szkolapsychoterapiiPTPPPoznan@gmail.com

————————————————————————————————————

Archiwum

 

Roczny otwarty kurs z psychoterapii psychoanalitycznej 2020/21

Kurs adresowany jest do osób, które są zainteresowane podejściem psychoanalitycznym i rozważają możliwość pracy w tym podejściu, a więc terapeutów poszukujących swojej tożsamości zawodowej, psychologów, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, a także studentów psychologii, medycyny, pedagogiki oraz innych kierunków pokrewnych. Terapia własna, superwizja czy doświadczenie kliniczne nie są wymagane.
Seminarium kliniczne będzie bazować na dyskusji przypadków klinicznych opisanych w literaturze psychoanalitycznej lub praktyce klinicznej uczestników kursu.

Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu soboty o godz. 10.30 do 13.45. Każdy zjazd składa się z seminarium teoretycznego (1.5 h) godz. 10.30 -12.00  i seminarium klinicznego (1.5 h) godz. 12.15-13.45.
PROGRAM i terminy
1.      Tożsamość terapeuty analitycznego i specyfika terapii analitycznej 12.09.2020 r.
2.      Nieświadomość  03.10.2020 r.
3.      Główne nurty psychoanalizy współczesnej   07.11.2020 r.
4.      Relacja z obiektem   05.12.2020 r.
5.      Przeniesienie – przeciwprzeniesienie  09.01.2021 r.
6.      Kompleks Edypa     06.02.2021 r.
7.      Organizacja osobowości (od normy do patologii; poziom neurotyczny – poziom borderline – poziom  psychotyczny)   06.03.2021 r.
8.      Mechanizmy obronne   17.04.2021 r.
9.      Interpretacja i marzenia senne  15.05.2021 r.
10.   Zagadnienia etyczne   19.06.2021 r.
Wszystkie seminaria będą prowadzone przez superwizorów i certyfikowanych terapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz psychoanalityków.
Miejsce Kursu:
Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej
ul. Sienkiewicza 5/7
Poznań
Opłaty
Koszt rocznego kursu wynosi 2000 zł.
Opłata całościowa jednorazowa: 2000 zł
Opłata w dwóch ratach po 1100 zł
Opłata za każdy zjazd: 230

 

Szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej w Poznaniu (4-letnie)

Nowy nabór (2020/21) na 4-letnie szkolenie Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii (PSP) Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), zrzeszonego w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP).

Szkolenie przybliża klasyczną oraz współczesną psychoterapię psychoanalityczną z różnorodności jej szkół i zainteresowań. Za szkolenie odpowiada Zarząd PSP, a prowadzący szkolenie są superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i / lub psychoanalitykami Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Osobom w szkoleniu zapewniamy indywidualną opiekę merytoryczną. Szkolenie będzie stosowane w Ośrodkach Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu (Sienkiewicza 5/7). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

Informacje i zgłoszenie www.ptpp.pl
Teresa Gałązka-Bazydło, tel. 504-089-831, email: teresagb@o2.pl

 

Seminarium: Kobiecość i męskość w świecie wewnętrznym i w relacji terapeutycznej

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium teoretyczne w Ośrodku. Tym razem będzie to seminarium analityczne. Tomasz Tuszewski jest psychoanalitykiem PTPa, superwizorem i psychoterapeutą szkoleniowym PTPP Seminarium dedykujemy psychologom i psychoterapeutom, których ciekawi myśl psychoanalityczna.
Seminarium jest odpłatne.Informacje, zapisy: Małgorzata Jaskólska-Klaus malgosia.j.klaus@poczta.fm
Zapisy zakończyły się-27.01.2020r.

 

Seminarium: POPĘD ŚMIERCI CZY WALKA O ŻYCIE-ROZUMIENIE DESTRUKCYJNOŚCI W PSYCHOANALIZIE I NAUKACH POKREWNYCH

Autor seminarium Dawid Bieńkowski, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego pisze we wstępie…” spróbujemy zastanowić się jak rozumiane są wszechobecne w ludzkiej historii, w życiu społecznym i indywidualnym walka, niszczenie, okrucieństwo, zawiść. Czy są wynikiem popędu śmierci, czy popędu agresji, a może są odpowiedzią na atakujące
środowisko?

Seminarium ma charakter teoretyczny i interdyscyplinarny.
Obejmuje 5 comiesięcznych spotkań, po 1,5 godziny.
Miejsce- Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej, Sienkiewicza 5/7.
Terminy:16.03, 6.04, 11.05, 8.06, 29.06,
godz. 11.45-13.15.

Kontakt (informacje,program szczegółowy, zapisy): Małgorzata Jaskólska-Klaus malgosia.j.klaus@poczta.fm,

https://www.facebook.com/events/474131579744029/

 

PSYCHOANALITYCZNA SZKOŁA PSYCHOTERAPII (PSP) Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) oraz Wielkopolsko-Lubuskie Koło PTPP zapraszają na: 4-letnie szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej w P o z n a n i u przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), zrzeszonego w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP).

W związku z wyczerpaniem miejsc na rocznik 2018/2019/ zapraszamy do składania podań na najbliższe szkolenie rozpoczynające się jesienią 2019r.

Szkolenie przybliża klasyczną oraz współczesną psychoterapię
psychoanalityczną z różnorodnością jej szkół i zainteresowań. Za szkolenie odpowiada Zarząd PSP, a prowadzący szkolenie są superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i/lub psychoanalitykami Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Osobom w szkoleniu zapewniamy indywidualną opiekę merytoryczną.

PROGRAM SZKOLENIA
Podczas seminariów teoretycznych uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę o klasycznym podejściu psychoanalitycznym pochodzącym od Sigmunda Freuda, Melanii Klein czy Donalda Winnicotta, ale też współczesnym podejściu freudowskim, post-kleinowskim, Independent, bionowskim i postbionowskim oraz psychoanalizie francuskiej. Przekazywana jest wiedza na temat zaburzeń, ich rozumienia i leczenia. Seminaria kliniczno-superwizyjne
umożliwiają rozwijanie praktycznych umiejętności dzięki
prezentacji i omawianiu własnej pracy studentów. Ważnym elementem szkolenia jest także zapoznanie się z zagadnieniami i wymogami etycznymi, jakie wiążą się z zawodem psychoterapeuty psychoanalitycznego.

Program szkolenia stwarza okazję do uczestnictwa w autorskich seminariach monograficznych i tematycznych (takich jak psychoanalityczne rozumienie sztuki i literatury, psychoanaliza a filozofia).

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu proces uczenia się jest bardziej efektywny oraz daje możliwość indywidualnego kontaktu z prowadzącym i pogłębionej dyskusji w grupie.

Pierwszy rok szkolenia w Poznaniu to 10 weekendów (sobota-niedziela), z których każdy obejmuje seminarium freudowskie (1.5h), seminarium z techniki (1,5h), seminarium kliniczno-superwizyjne (3h) oraz w pierwszym semestrze
seminarium etyczne (1,5h) a w drugim psychopatologię (1,5h).

Pierwsze zajęcia są planowane na 27-28 października 2018r.

Seminaria na pierwszym roku w Poznaniu poprowadzą:
Iwona Olechowska — superwizor PTPP, również psychoanalityk
szkoleniowy PTPa (Warszawa)
Dawid Bieńkowski — superwizor PTPP, również psychoanalityk PTPa (Warszawa)
Teresa Gałązka-Bazydło – superwizor PTP(Międzyrzecz, Poznań)
Anna Gąsiorowska-Krawczyk – superwizor PTPP, kandydatka PTPa (Poznań).

Koszt szkolenia wynosi 3000 zł za rok. Opłaty można wnosić w ratach semestralnych (1500 zł) lub miesięcznych (wtedy 320 zł).

Informacje i zgłoszenia
www.ptpp.pl
Anna Gąsiorowska-Krawczyk 608451931 annakrawczyk@opmp.pl

Szkolenie będzie odbywało się w Ośrodku Psychoterapii i Myśli
Psychoanalitycznej w Poznaniu (Sienkiewicza 5/7).

> Polskie Towarzystwo Psychoterapii
Psychoanalitycznej PTPP i Wielkopolsko-Lubuskie Koło PTPP zapraszają na OTWARTE ROCZNE SZKOLENIE PSYCHOANALITYCZNEJ SZKOŁY
PSYCHOTERAPII (PSP) POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ.

W związku z wyczerpaniem miejsc na rocznik 2018/2019/ zapraszamy do składania podań na najbliższe szkolenie rozpoczynające się jesienią 2019r.

Szkolenie przybliża współczesną psychoterapię psychoanalityczną, zróżnorodnością jej szkół i zainteresowań. Pokazuje co dzieje się pomiędzy uczestnikami pary terapeutycznej i jak żywą, bliską i intymną relacją jest relacja terapeutyczna.

Akcent na stronę kliniczną pozwala wejrzeć w warsztat pracy prowadzących seminaria psychoterapeutów. Uczestnicy będą mieli okazję do superwizji swojej pracy klinicznej lub będą pracowali na materiale klinicznym przedstawionym przez prowadzących.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (soboty) i obejmują seminarium teoretyczne (1.5 h) i seminarium kliniczne (1.5 h).
Wszyscy prowadzący są superwizorami i terapeutami szkoleniowymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Każdy blok poprowadzi inna osoba, co daje możliwość zobaczenia pracy terapeutów, identyfikujących się z różnymi spojrzeniami na proces psychoterapii.

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób, które chcą zacząć swoją przygodę z psychoterapią psychoanalityczną, jak i do osób, które chciałyby poszerzyć swój warsztat pracy o doświadczenie psychoanalitycznego rozumienia pacjentów.

Zapraszamy zatem psychoterapeutów, psychologów,
lekarzy, pedagogów, nauczycieli ale też studentów oraz osoby interesujące się psychoanalizą.

Szkolenie ma charakter wstępny, może być etapem do podjęcia szkolenia prowadzącego do certyfikatu PTPP. Terapia własna, superwizja czy doświadczenie kliniczne nie są na tym etapie wymagane.

Osobom, które zdecydują się na szkolenie, zapewniamy opiekę merytoryczną superwizorów PTPP z Poznania oraz możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów superwizyjnych.

Koszt roczny szkolenia 1800 zł.

PROGRAM/ Terminy
1. Tożsamość terapeuty analitycznego i specyfika terapii analitycznej.
(13.10.2018). Prowadzenie: Anna Mączyńska
2.Nieświadomość. (10.11.2018). Prowadzenie: Jolanta Łagodzińska
3. Główne nurty psychoanalizy współczesnej (15.12.2018). Prowadzenie: Anna Gąsiorowska-Krawczyk
4. Relacja z obiektem. (12.01.2019). Prowadzenie: Krzysztof Jusiński
5. Przeniesienie – przeciwprzeniesienie. (09.02.2019). Prowadzenie: Hanna Stanek – Gajowniczek
6. Kompleks Edypa. (09.03.2019). Prowadzenie: Iwona Wyczańska
7. Organizacja osobowości (od normy do patologii; poziom neurotyczny – poziom borderline – poziom psychotyczny) (13.04.1019). Prowadzenie: Tomasz Tuszewski
8. Mechanizmy obronne. (11.05.2019). Prowadzenie: Ewa Kowalska
9. Interpretacja i marzenia senne. (08.06.2019). Prowadzenie: Anna Dworczyk – Dreszer
10. Zagadnienia etyczne. (06.07.2019). Prowadzenie: Teresa Gałązka- Bazydło

Szkolenie będzie odbywało się w Ośrodku Psychoterapii i Myśli
Psychoanalitycznej w Poznaniu (ul. Sienkiewicza 5/7).

Informacje i zgłoszenia
Anna Gąsiorowska-Krawczyk
+48 608451931
annakrawczyk@opmp.pl

SEMINARIUM TEORETYCZNO-SUPERWIZYJNE -POŚWIĘCONE ZJAWISKOM OBECNYM W POZYCJI DEPRESYJNEJ I SCHIZO-PARANOIDALNEJ. Cykl: 13.03; 17.04; 22.05. Prowadzenie: Michał Mocek, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny PTPP.

VI SEMINARIUM TEORETYCZNE – poświęcone pracy z pacjentami o psychologii z pogranicza. Prowadzone rotacyjnie przez: Stefania Czerniecka-Tomkowiak, Justyna Mocek, Michał Mocek; w cyklu: X.2015-VI.2016. Grupa otwarta.

ARCHIWUM

 

kontakt@opmp.pl