Regionalna struktura PTPP

Poznań, 13 marca 2012r.

Notatka ze spotkania  dotyczącego utworzenia struktury regionalnej.

W dniu 11 marca w odpowiedzi na zaproszenie Grupy Inicjatywnej odbyło się spotkanie terapeutów pracujących w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej na terenie  Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.
Zebranie zgromadziło kilkanaście osób. Rozmawiano o potrzebie wyraźniejszego wyodrębnienia się grupy terapeutów analitycznych ze środowiska oraz zapotrzebowaniu na płynniejszy przepływ informacji pomiędzy członkami tej grupy.
Poszczególne osoby zgłaszały, co jest dla nich istotne w funkcjonowaniu struktury regionalnej. W wyniku spotkania powołano Koło Wielkopolsko-Lubuskie, które po zatwierdzeniu przez Zarząd PTPP przyjmie nazwę Koło Wielkopolsko-Lubuskie PTPP oraz ustalono powstanie listy terapeutów psychoanalitycznych umieszczonej na niezależnej stronie www.
Mówiono również o tym, że w naszym gronie jest też  miejsce dla terapeutów spoza Wielkopolski czy województwa Lubuskiego, którzy chcieliby współpracować właśnie z nami.
Warte podkreślenia jest to, ze struktura stanowi projekt otwarty i koleżeński, a nie system stanowisk czy pełnionych funkcji i nie stawia sobie za cel zrealizowania z góry wytyczonych czy konkretnych zadań. Taka forma gwarantuje swobodną przestrzeń wszystkim osobom, które pragną w ramach członkostwa w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej inicjować oraz proponować współpracę wybranym kolegom.

Możesz również cieszyć się: