Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

tel. +48 608 451 931

e-mail: annakrawczyk1@icloud.com

 

Kilka słów o mojej drodze zawodowej

Pracę z Pacjentami rozpoczęłam jako psycholog w poznańskiej Klinice Psychiatrii Dorosłych na Szpitalnej. Miałam szczęście trafić na oddział B, gdzie poza pracą diagnostyczną odbywały się długie i ciekawe dyskusje kliniczne, gdzie uznawano znaczenie „leczenia słowem” – co było dla mnie bardzo ważne.

Zrobiłam specjalizację pierwszego stopnia (1999) a potem drugiego stopnia (2004) z psychologii klinicznej, zaczęłam też prowadzić staże i zajęcia dla studentów, co szybko polubiłam. Próbowałam terapii systemowej (w Klinice przez pewien czas prowadziliśmy terapię rodzin), ale coraz wyraźniej czułam, że chcąc bardziej słyszeć i rozumieć Pacjentów z którymi pracuję, potrzebuję całościowego szkolenia w obszarze psychoterapii psychoanalitycznej.

Tak w 1998 roku udało się w Poznaniu zorganizować szkolenie Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Na drugą część szkolenia jeździłam już do Krakowa, gdzie mogłam też uczestniczyć w seminariach z analitykami z zagranicy, spośród których szczególnie zapamiętałam pracę z dr Janem Malewskim i Nevillem Symingtonem (pamiętam swoje wrażenie jak głęboko „biorą oni w siebie” przedstawianych Pacjentów). Szkolenie i podjęcie superwizji u dr Gustawa Sikory pozwoliło mi na proponowanie młodym dorosłym pacjentom  z oddziału i poradni przyklinicznej bezpłatnej psychoterapii w stałym settingu 3 sesji w tygodniu, co wydawało mi się ważnym dla nich pomostem do podejmowania wyzwań po kryzysie czy dekompensacji psychotycznej.

W 2000 roku zaczęłam przyjmować w swoim gabinecie. Spotykaliśmy się też wtedy regularnie w kilkuosobowej grupie i dyskutowaliśmy teksty analityczne, a pięć lat później już na Jeżycach, na Sienkiewicza 5/7 utworzyliśmy Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej i Psychodynamicznej, który w 2011 r. przekształcił się w Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej. Poza pracą z Pacjentami, przez te lata intensywnie się szkoliliśmy, udało nam się też sporo rozmawiać o terapii analitycznej, zorganizować kilkadziesiąt wykładów, wiele godzin seminariów.

Dla mnie, naturalną konsekwencją szkolenia było zaangażowanie w Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrobienie tam certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego i uprawnień szkoleniowych w 2011 roku. W latach 2012-2020 pracowałam w Radzie Szkoleniowej i Komisji Rewizyjnej PTPP.

W tamtym czasie szczególnie interesowało mnie zagadnienie czasu w psychoterapii, a więc fenomenu towarzyszenia pacjentowi w byciu jednocześnie tam i wtedy, tu i teraz oraz wyglądania razem w przyszłość. Obok od początku bliskiego mi myślenia bionowskiegp czy post-bionowskiego, zaczęłam odkrywanie obszaru intersubiektywności w psychoanalizie. Wydaje mi się, że coraz wyraźniej mogłam rozpoznawać czego szukam i czego chcę się dalej uczyć. Czułam też potrzebę wymiany z osobami, z szerszego niż poznańskie, środowiska.

Podjęłam kolejną analizę w Warszawie i ważne dla mnie szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, gdzie poza innymi seminariami, mogłam przez 5 lat co tydzień pracować w stałej grupie seminaryjnej, co było ważnym, kształtującym, ale i przyjemnym doświadczeniem. Szkolenie dało mi też możliwość uczestniczenia w życiu naukowym International Psychoanalytical Association, tak że z czasem mogłam nie tylko czytać ulubionych autorów, ale i systematycznie uczestniczyć w grupowej pracy z nimi, myślę tu o seminariach z Christopherem Bollasem, Avnerem Bergsteinem,  Giuseppe Civitarese, Antonino Ferro, Sarah Nettleton.

Ostatnie lata, to też moja rosnąca potrzeba rozumienia, ale i odpowiadania na to, co dzieje się wokół nas, odnoszenia się do sytuacji społecznej. Uczestniczyłam w koleżeńskiej grupie w PTPa, w której dyskutowaliśmy sytuację zewnętrzną i prowadziliśmy blog http://cosjestzeswiatemnietak.pl/.
Jestem członkinią Zespołu Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej, przy IFiS PAN, który jest ciekawą platformą wymiany wokół psychoanalizy dla akademików, ludzi kultury i praktyków. Lubię kiedy psychoanaliza wychodzi z gabinetu i tworzy ciekawe połączenia.

W Poznaniu natomiast w 2018 roku zainicjowałam Szkolenie Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii przy PTPP, które stało się nowym punktem na mapie naszego środowiska. Zdecydowałam się kierować Zarządem PSP Poznań i mam dużą przyjemność z towarzyszenia naszym Studentom w ich drodze w psychoterapii psychoanalitycznej.

Pacjentów i Superwizantów przyjmuję w gabinecie który jest w Ośrodku. Lubię zatrzymanie podczas spotkań z drugą Osobą w przestrzeni gabinetu, ale lubię też ruch tętniących życiem a jednocześnie ciągle swojskich Jeżyc, które są dla mnie naturalnym środowiskiem dla naszej pracy.

Wybrane publikacje i wystąpienia

2010 – artykuł „Dzikie myśli szukające kogoś kto mógłby je pomyśleć. Wkład myślenia bionowskiego do rozumienia relacji analitycznej”  w książce „Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie” pod redakcją L. Cierpiałkowskiej i J. Gościniaka, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2012 – 2014 – referat „Kim jest szczur, którego pacjent chce zabić w sobie? – praca z pacjentem depresyjnym, z tendencjami samobójczymi” na zaproszenie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Wrocławskiej Filii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Referat wygłoszony też w Krakowskie Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Międzyrzeczu

2014 – referat podczas corocznej Konferencji PTPP w Krakowie „Miłość i Czas”, zatytułowany: „Podwieczorek u Zwariowanego Kapelusznika – kilka refleksji wokół czasu, czyli o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w terapii psychoanalitycznej”.
Wykład ten przedstawiałam również podczas Dolnośląskiego Weekendu z Psychoanalizą w Strzelinie, Wykładów Otwartych PTPP w Warszawie oraz w Radomiu

2014 – referat „Aspekt samobójczy w psychoterapii psychoanalitycznej młodego mężczyzny”  podczas I Konferencji Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Również przygotowanie i moderowanie sesji „Psychoterapia psychoanalityczna wobec współczesnych problemów klinicznych”

2016 – Sympozjum „Psychoterapia i Czas” w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu. Referat „Podwieczorek u Zwariowanego Kapelusznika – kilka refleksji wokół czasu, czyli o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w terapii psychoanalitycznej” oraz prowadzenie Panelu z zaproszonymi przedstawicielami środowisk psychoanalitycznych z Poznania

2016 – udział w II Konferencji Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowanie i moderowanie sesji „Psychoanaliza – teoria i praktyka integrująca różnorodne spojrzenia na człowieka”

2018 – referat Some Reflections Around the Time During the Work of Transformationpodczas Konferencji IPSO „Transformations in Psychoanalysis” w Mediolanie

2018 – referat „Czasowość w polu analitycznym kolejna perspektywa dialogu w sesji psychoanalitycznej”  podczas III Konferencji Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Również moderowanie sesji Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego zatytułowanej „Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu pacjenta”.

2020 wystąpienie „Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu pacjenta” oraz moderowanie panelu „Co jeszcze może pomieścić sesja analityczna? Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu”. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

2021 – sympozjum „Czuły Narrator” – o settingu w psychoterapii psychoanalitycznej IV Konferencji Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Od 2021 Pomysł i organizacja cyklu U-Rodziny Analityczne, który jest wspólnym projektem Osródka Myśli Psychoanalitycznej przy IFiS PAN oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W 2021 roku były to U-Rodziny W.R. Biona, w 2022 roku D.W.W. Winnicotta

2023 – Organizacja i prowadzenie sympozjum PTPa „Co kryje las. Próba psychoanalitycznej refleksji wokół sytuacji na polsko-białoruskiej granicy”, w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu. Referaty wygłosiły Nadia Kostrzewa oraz Elena Karachun.

2024 – Anna Gąsiorowska-Krawczyk. Komentarz do wiersza Thomasa Ogdena w: Przejścia wewnętrzne. Pomiędzy czuciem a myśleniem. Redakcja Elżbieta Sala-Hołubowicz i Kinga Kocjan. Wydawnictwo PTPP

2024 – Anna Gąsiorowska-Krawczyk. „Teraz jesteś dorosła, możesz gryźć, co chcesz”. Naprawdę? Komentarz do opowiadania ORTODONTKA DOROTY KOTAS. IDioMY. Psychoanaliza i życie społeczne, nr 3.