Anna Gąsiorowska-Krawczyk

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

tel. +48 608 451 931

e-mail: annakrawczyk1@icloud.com

 

Kilka słów o mojej drodze zawodowej

Pracę z Pacjentami rozpoczęłam jako psycholog w poznańskiej Klinice Psychiatrii Dorosłych na Szpitalnej. Miałam szczęście trafić na oddział B, gdzie poza pracą diagnostyczną odbywały się długie i ciekawe dyskusje kliniczne, gdzie uznawano znaczenie „leczenia słowem” – co było dla mnie ważne.

Zrobiłam specjalizację pierwszego stopnia (1999) a potem drugiego stopnia (2004) z psychologii klinicznej, zaczęłam też prowadzić staże        i zajęcia dla studentów, co szybko polubiłam. Próbowałam terapii systemowej (w Klinice przez pewien czas prowadziliśmy terapię rodzin), ale coraz wyraźniej czułam, że chcąc bardziej słyszeć i rozumieć Pacjentów z którymi pracuję, potrzebuję całościowego szkolenia.

Tak w 1998 roku udało się w Poznaniu zorganizować szkolenie Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Na drugą część szkolenia jeździłam już do Krakowa, gdzie mogłam też uczestniczyć w seminariach z analitykami z zagranicy, spośród których szczególnie zapamiętałam pracę z Janem Malewskim i Nevillem Symingtonem (pamiętam swoje wrażenie jak głęboko „biorą oni w siebie” przedstawianych Pacjentów). Szkolenie i podjęcie superwizji u Gustawa Sikory pozwoliło mi na proponowanie młodym dorosłym pacjentom  z oddziału i poradni przyklinicznej bezpłatnej psychoterapii w stałym settingu 3 sesji w tygodniu, co wydawało mi się ważnym dla nich pomostem do podejmowania wyzwań po kryzysie czy dekompensacji.

W 2000 roku zaczęłam przyjmować w swoim gabinecie. Spotykaliśmy się też wtedy regularnie w kilkuosobowej grupie i dyskutowaliśmy teksty analityczne, a pięć lat później już na Jeżycach, na Sienkiewicza 5/7 utworzyliśmy Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej i Psychodynamicznej, który w 2011 r. przekształcił się w Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej. Poza pracą z Pacjentami, przez te lata udało nam się sporo rozmawiać o terapii analitycznej, zorganizować kilkadziesiąt wykładów, wiele godzin seminariów.

Dla mnie, naturalną konsekwencją szkolenia było zaangażowanie w Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrobienie tam certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego i uprawnień szkoleniowych (a w latach 2012-2020 praca w Radzie Szkoleniowej i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa).

W tamtym czasie szczególnie interesowało mnie zagadnienie czasu w psychoterapii, a więc fenomenu towarzyszenia pacjentowi w byciu jednocześnie tam i wtedy, tu i teraz oraz wyglądania razem w przyszłość. Obok od początku bliskiego mi myślenia bionowskiegp czy post-bionowskiego, zaczęłam odkrywanie obszaru intersubiektywności w psychoanalizie. Wydaje mi się, że coraz wyraźniej mogłam rozpoznawać czego szukam i czego chcę się dalej uczyć. Czułam też potrzebę wymiany z osobami, z szerszego niż poznańskie, środowiska.

Podjęłam swoją analizę w Warszawie i ważne dla mnie szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, gdzie poza innymi seminariami, mogłam przez 6 lat co tydzień pracować w stałej grupie seminaryjnej, co było ważnym i przyjemnym doświadczeniem. Szkolenie to dało mi też możliwość uczestniczenia w życiu naukowym International Psychoanalytical Association, tak że z czasem mogłam nie tylko czytać ulubionych autorów, ale i systematycznie uczestniczyć w grupowej pracy z nimi, myślę tu o seminariach z Avnerem Bergsteinem,  Giuseppe Civitarese, Antonino Ferro czy Christopherem Bollasem.

Ostatnie lata, to też moja rosnąca potrzeba rozumienia, ale i odpowiadania na to, co dzieje się wokół nas, odnoszenia się do sytuacji społecznej. Jestem członkinią Zespołu Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej, przy IFiS PAN, który jest ciekawą platformą wymiany wokół psychoanalizy dla akademików, ludzi kultury i praktyków. Cieszę się też, że mogę uczestniczyć w koleżeńskiej grupie w PTPa, w której dyskutujemy sytuację zewnętrzną i prowadzimy blog http://cosjestzeswiatemnietak.pl/.

W Poznaniu natomiast ostatnio zaangażowałam się w Szkolenie Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii przy PTPP, które jest, i mam nadzieję, będzie nowym punktem na mapie naszego środowiska – sama mam dużą przyjemność z towarzyszenia naszym Studentom w ich drodze w psychoterapii psychoanalitycznej.

Czas pandemii, trudny również ze względu na ograniczenie pracy w przestrzeni gabinetu, rok w którym jakoś „musieliśmy się zatrzymać” – dla mnie uwypuklił mnogość ciekawych tematów i projektów, którymi chciałabym się zajmować. Jednocześnie mogłam poczuć jeszcze wyraźniej jak lubię swoją codzienną pracę: spotkania z Pacjentami, Superwizantami, ale i czas spędzany w przerwach na kawie i spacerach po Jeżycach.

Wybrane publikacje i wystąpienia

2010 – artykuł „Dzikie myśli szukające kogoś kto mógłby je pomyśleć. Wkład myślenia bionowskiego do rozumienia relacji analitycznej”  w książce „Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie” pod redakcją L. Cierpiałkowskiej i J. Gościniaka, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2012 – 2014 – referat „Kim jest szczur, którego pacjent chce zabić w sobie? – praca z pacjentem depresyjnym, z tendencjami samobójczymi” na zaproszenie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Wrocławskiej Filii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Referat wygłoszony też w Krakowskie Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Międzyrzeczu

2014 – referat podczas corocznej Konferencji PTPP w Krakowie „Miłość i Czas”, zatytułowany: „Podwieczorek u Zwariowanego Kapelusznika – kilka refleksji wokół czasu, czyli o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w terapii psychoanalitycznej”.
Wykład ten przedstawiałam również podczas Dolnośląskiego Weekendu z Psychoanalizą w Strzelinie, Wykładów Otwartych PTPP w Warszawie oraz w Radomiu

2014 – referat „Aspekt samobójczy w psychoterapii psychoanalitycznej młodego mężczyzny”  podczas I Konferencji Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Również przygotowanie i moderowanie sesji „Psychoterapia psychoanalityczna wobec współczesnych problemów klinicznych”

2016 – Sympozjum „Psychoterapia i Czas” w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu. Referat „Podwieczorek u Zwariowanego Kapelusznika – kilka refleksji wokół czasu, czyli o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości w terapii psychoanalitycznej” oraz prowadzenie Panelu z zaproszonymi przedstawicielami środowisk psychoanalitycznych z Poznania

2016 – udział w II Konferencji Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowanie i moderowanie sesji „Psychoanaliza – teoria i praktyka integrująca różnorodne spojrzenia na człowieka”

2018 – referat Some Reflections Around the Time During the Work of Transformationpodczas Konferencji IPSO „Transformations in Psychoanalysis” w Mediolanie

2018 – referat „Czasowość w polu analitycznym kolejna perspektywa dialogu w sesji psychoanalitycznej”  podczas III Konferencji Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Również moderowanie sesji Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego zatytułowanej „Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu pacjenta”.

2020 wystąpienie „Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu pacjenta” oraz moderowanie panelu „Co jeszcze może pomieścić sesja analityczna? Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu”. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne