Psychoterapia psychoanalityczna
Każda z osób pracujących w Ośrodku przygotowana jest do prowadzenia długoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej.
Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą leczenia w oparciu o relację pomiędzy pacjentem a terapeutą. Podkreśla indywidualne podejście do pacjenta, którego specyfiką jest precyzyjne ujmowanie emocjonalnego funkcjonowania pacjenta, co pozwala na rozumienie siebie. Terapeuta psychoanalityczny kończy całościowe formalne szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej.

Psychoanaliza
Jest metodą leczenia, podobną do terapii psychoanalitycznej; ze względu na swoją intensywność, pozwalającą na głęboką pracę z wolnymi skojarzeniami, śnieniem. Psychoanalityk kończy międzynarodowe szkolenie International Psychoanalytical Association (IPA) z zakresu psychoanalizy.
W Ośrodku psychoanalityczką jest Anna Gąsiorowska-Krawczyk.

Nieświadomość to ukryta sfera życia psychicznego, która uwidacznia się w naszym codziennym funkcjonowaniu. Nieświadomość sprawia, że dokonujemy czasem wyborów, których sami nie rozumiemy. Procesy świadome i nieświadome łączą się ze sobą wpływając na siebie wzajemnie i otwierając to, co było dla nas wcześniej niedostępne. W umyśle pozostaje zapisana historia doświadczeń z ważnymi dla nas osobami i tego, jak były one przez nas postrzegane. Obrazy tych osób stają się elementami naszego świata wewnętrznego: mogą stanowić dla nas źródło oparcia, ale mogą też atakować nas i walczyć z innymi naszymi aspektami.

Teoria psychoanalityczna umożliwia nam zrozumienie, jak wcześniejsze doświadczenia są teraz obecne w relacjach z innymi osobami i komunikowane w związku terapeutycznym poprzez przeniesienie. Przeniesienie sprawia, że pacjent przeżywa analityka przez pryzmat swoich nieświadomych fantazji opartych na doświadczeniach z przeszłości. Doświadczenie analityczne dzieje się na granicy przeszłości i teraźniejszości. Współcześnie praca analityczna dotyczy nie tyle odsłaniania czy ujawniania obiektywnych faktów należących do przeszłości pacjenta, ile raczej rozumienia ich ewentualnego odbicia i efektów w tu-i-teraz.

W psychoterapii psychoanalitycznej bardzo istotny jest setting, czyli warunki i zasady, którym podlegają zarówno pacjent jak i terapeuta. Tworzą one bezpieczne ramy, w których możliwe staje się badanie świata wewnętrznego pacjenta. Pacjent przychodzi na sesje 2-3 razy w tygodniu (terapia analityczna) czy 4-5 razy w tygodniu (psychoanaliza) o stałych porach, a czas sesji jest ściśle określony i wynosi 50 minut. Jest to czas zarezerwowany tylko dla niego w gabinecie psychoterapeuty czy psychoanalityka.Nie określamy z góry czasu trwania psychoterapii. Ważne jest, aby proces ten trwał przez dłuższy czas, gdyż terapia rozwija swój własny rytm, często wymagając od pacjenta i terapeuty wypracowania indywidualnego sposobu komunikowania się i nierzadko wielokrotnego badania tych samych obszarów psychiki. Podczas sesji pacjent siedzi naprzeciw terapeuty albo leży na kozetce a terapeuta siedzi poza zasięgiem jego wzroku. Terapeuta zachęca pacjenta do wolnych skojarzeń, czyli do wypowiadania wszystkiego, co mu przyjdzie na myśl, do opowiadania snów i fantazji. Dzięki temu mogą oni dotrzeć do takich obszarów psychiki pacjenta, które nie są dostępne w inny sposób. Analizie podlegają myśli i uczucia, również te, które powstają w relacji z terapeutą, przez co terapia psychoanalityczna pogłębia wiedzę człowieka o jego nieświadomości. Zwiększa to zdolność do nawiązywania długotrwałych i głębszych relacji z innymi ludźmi oraz do twórczego wykorzystywania własnych możliwości.

Analiza więzi prenatalnej to metoda dla kobiet i par, pragnących nawiązać i pogłębić więź z dzieckiem przed narodzeniem oraz w sytuacji lęków i stanów depresyjnych w okresie ciąży, w tym lęku przed porodem.
Terapeutką Analizy Więzi Prenatalnej w Ośrodku jest Teresa Gałązka-Bazydło.

Superwizja jest procesem pomagającym zarówno psychoterapeutom w szkoleniu, jak i certyfikowanym psychoterapeutom w pracy klinicznej.
Anna Gąsiorowska-Krawczyk jest superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego,
Teresa Gałązka-Bazydło jest superwizorką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.