• Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna z  wieloletnim doświadczeniem w publicznej                 i  prywatnej służbie zdrowia oraz sektorze oświatowym
 • Superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii  Psychoanalitycznej
 • Psycholog, specjalistka psychologii klinicznej

Uzyskałam:

 • Dyplom Specjalisty Psychologii Klinicznej
 • Certyfikat Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Certyfikat Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Certyfikat Psychoterapeuty Szkoleniowego PTPP       

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą.      

Kontakt

Telefon:   +48  504 089 831
E-mail:   
teresagb@o2.pl

 

Droga zawodowa

Stażowałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie  superwizowałam  pracę kliniczną u Prof. Stefana Ledera. Szkoliłam się z zakresu psychoterapii również u Prof. J. Aleksandrowicza i Prof. I. Namysłowskiej. Po uzyskaniu specjalizacji   z psychologii klinicznej poszukiwałam całościowego, głębszego rozumienia złożoności ludzkiej psychiki. Wówczas koncepcja psychoanalityczna dawała odpowiedzi na wiele pytań  dotyczących człowieka, jego wewnętrznego świata, kreatywności i destrukcji, przymusu powtarzania, traum transgeneracyjnych. Specjalizowałam się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Otwartość środowiska krakowskiego pozwalała na poznanie wielu wybitnych psychoanalityków polskich i zagranicznych, nie tylko z teorii, winiet klinicznych, ale również  w bezpośrednim kontakcie.

Pracowałam jako psychoterapeutka indywidualna i  grupowa oraz  kierowałam  Całodobowym Oddziałem Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Międzyrzeczu. Był to czas intensywnego zgłębiania i rozwoju pasji psychoterapeutycznej, w tym szczególnie psychoterapii psychoanalitycznej, a także superwizowania Zespołu Oddziału przez psychoanalityka Wojtka Hańbowskiego. Wówczas naturalne stało się promowanie wraz z Zespołem myślenia psychoanalitycznego w warunkach SP Szpitala  dla Nerwowo  i  Psychicznie Chorych            w Międzyrzeczu. Organizowałam naukowe konferencje w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej (w tym międzynarodowe), mające wpływ na  kształtowanie środowiska psychoterapeutów w Polsce i w Niemczech. Naszymi gośćmi i prelegentami byli Członkowie Zespołów z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala im. Babińskiego   w Krakowie,  z Oddziału Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu,  z Oddziału Leczenia Uzależnień   w Smażynie, z Kliniki  Schlei w Schleswing z Niemiec,  psychoanalitycy Prof. Zvi Lothane, Prof. Wiktor Sedlak, Prof. Lidia Cierpiałkowska, Wiesława Łodej-Sobańska, Edyta Biernacka, Alicja Bobowska, Piotr Dworczyk, Maciej Musiał, Olga Pilinow, Wojciech Hańbowski. Z dużą satysfakcją  prowadziłam i nadal prowadzę Osoby specjalizujące się w zakresie psychologii klinicznej oraz psychoterapii. Przez wiele lat pracowałam społecznie w Radzie Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Aktualnie prowadzę Prywatny Ośrodek Psychoterapii i Psychologii Klinicznej  w Międzyrzeczu oraz    pracuję    w  Zespole  Ośrodka Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu. Uczę w  Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Warszawie – filia w Poznaniu. Prowadzę superwizje pracy klinicznej i szkolenia oraz terapie osób szkolących się w zakresie psychoterapii.

Uczestniczę w szkoleniach, superwizyjnych  seminariach  polskich  i zagranicznych, w tym włoskich, psychoanalityków.  Zainteresowanie  i zgłębianie wczesnych stanów umysłu oraz przekazu transgneracyjnego  zaowocowało uczestnictwem w szkoleniu  z zakresu Analizy Więzi Prenatalnej prowadzonym przez niemiecką psychoanalityczkę  dr Helgę Blazy.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Formy pomocy

Prowadzę indywidualną psychoterapię psychoanalityczną dorosłych i młodzieży, konsultacje , superwizje indywidualne i zespołów, terapię szkoleniową dla psychoterapeutów.

Oferuję  również pomoc psychologiczną dla kobiet w ciąży i ich partnerów w ramach Analizy Więzi Prenatalnej, szczególnie dla kobiet i par, pragnących nawiązać i pogłębić więź  z dzieckiem   w okresie przed narodzeniem, jak również w sytuacji lęków i stanów depresyjnych  w okresie ciąży, lęku przed porodem.

Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) i  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Przyjmuję Pacjentów w Gabinecie w Poznaniu i w  Międzyrzeczu. Pracuję również on-line.

Wybrane publikacje, wystąpienia naukowe i konferencyjne

 • Gałązka-Bazydło T.(2001),,Poziom neurotyzmu u toksykomanów, alkoholików  i palaczy”,  w: Palenie tytoniu – wolność czy zniewolenie, red. Cz. Cekiera,  W. Zatoński, Lublin, TN KUL, s.101-117.
 • „Indywidualna psychoterapia psychoanalityczna pacjentki z zaburzeniami psychosomatycznymi” – referat wygłoszony na sympozjum na temat „Psychoterapia w warunkach szpitala psychiatrycznego – możliwości    i ograniczenia”. Ośrodek   Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej  w Poznaniu  19.09.2009 r.
 • „Społeczność terapeutyczna jako lustro relacji z pierwotnymi obiektami”- referat   wygłoszony na                  I Konferencji Psychoterapeutycznej pod patronatem PTPP na temat „Odtwarzanie relacji z pierwotnymi obiektami w procesie terapeutycznym  a korektywne doświadczenia”,  organizowanej  przez Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości  w Międzyrzeczu  5. 11.2011 r.
 • „Tożsamość psychoterapeuty psychoanalitycznego w publicznej służbie zdrowia – na podstawie doświadczenia Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości  w Międzyrzeczu /woj. lubuskie/” – warsztat prowadzony w ramach Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej na temat „Czy nadążamy za rzeczywistością?” – Gdańsk 20.10.2012 r.
 • „Zastosowanie psychoterapii psychoanalitycznej w narcystycznych zaburzeniach osobowości – studium przypadku pacjenta w kryzysie wieku średniego” – referat wygłoszony na    I Konferencji Psychologów Klinicznych w Poznaniu w 2014 r.
 • „Specyfika psychoterapii psychoanalitycznej w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi’’- referat wygłoszony na II Konferencji Psychologów Klinicznych w Poznaniu 26.11.2016 r.
 • „Znaczenie społeczności terapeutycznej we współczesnym leczeniu szpitalnym – według podejścia psychoanalitycznego” – referat wygłoszony w Klinice Psychiatrii w Poznaniu – 2017 r.
 • „Powinniśmy pokłonić się naszym małym zegarkom – odrzucenie czy akceptacja czasu jako konflikt wewnętrzny manifestujący się w procesie terapeutycznym –  według paradygmatu psychoterapii psychoanalitycznej”  –  referat wygłoszony  na III Konferencji Psychologów Klinicznych w Poznaniu          24. 11.2018 r.
 • I Konferencja Analizy Więzi Prenatalnej – moderowanie dyskusji na temat wykładu szkoleniowego psychoterapeuty psychoanalitycznego z Niemiec dra n. med. Ludwiga Janusa  “Odsłanianie świadomości  z pogranicza snu i jawy w ramach Analizy Więzi Prenatalnej”- on-line 20.03.2021 r.
 • ,,Analiza Więzi Prenatalnej w teorii i praktyce oddziaływań psychoterapeutycznych, czyli o pomocy kobietom w ciąży i parom – perspektywa psychoanalityczna” – organizacja i moderowanie sympozjum w ramach IV Krajowej Konferencji Psychologów Klinicznych w Poznaniu 23.10.2021r.