Publikacje

  • M. Safouan (2012). Cztery lekcje psychoanalizy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (przekład: J. Groth).
  • J.-M. Quinodoz (2012). Rozmowy z Hanną Segal. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (przekład: J. Groth).
  • Groth, J. (2011). Identyfikacja projekcyjna – od rzeczywistości intrapsychicznej do interpersonalnej. Roczniki Psychologiczne XIV, 1, 159-175.
  • Gąsiorowska-Krawczyk, A. (2010). „Dzikie myśli szukające kogoś, kto mógłby je pomyśleć” – wkład myślenia bionowskiego do rozumienia relacji analitycznej. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.), Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie (s. 103-127). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • Groth, J. (2010). Od hipnozy do psychoanalizy. Historia przypadku panny Lucy R. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.), Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie (s. 57-73). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • Mocek, M. (2010). Psychoanaliza w dobie postmodernizmu. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.), Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie (s. 33-56). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • Gościniak, J., Mocek, M. (2008). Narcyzm i patologia narcystyczna w ujęciu psychologii self Heinza Kohuta. Roczniki Psychologiczne, 11, 2, 7-26.
  • Groth, J. (2005). Natura psychozy według Wilfreda R. Biona. W: L. Cierpiałkowska, J. Gościniak (red.), Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu (s. 63-80). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.