Autorka w swoim wystąpieniu zaproponuje zastanowienie się nad znaczeniem czasu w procesie analitycznym – referat jest próbą podjęcia kilku wybranych aspektów tego bardzo obszernego zagadnienia, począwszy od zaakcentowania aktualnego („tu i teraz”) spojrzenia terapeuty na pacjenta, różnych perspektyw widzenia czasu, poprzez wewnętrzny stan zatrzymywania czasu oraz poczucie nieciągłości w czasie. Rozumienie czasu w psychoterapii będzie opierać się na pojęciu „niespiesznego tempa” w procesie analitycznym, które pomaga w rozwijaniu się swobodnych skojarzeń i umożliwia receptywne interpretowanie.

Wykład jak zwykle odbędzie się w siedzibie Koła – ul. Staszica 28/8 w Radomiu. Koszt udziału: 30 zł, studenci 20 zł