W ramach obszaru pracy adresowanego do osób zainteresowanych psychoanalizą (niekoniecznie psychoterapeutów) i wspólną pracą nad tekstami klasycznych i współczesnych przedstawicieli tej myśli odbędzie się:

V Seminarium teoretyczne – „Psychoanaliza – subiektywnie”.

Będzie obejmowało współczesne opracowania z dziedziny brytyjskiej psychoanalizy.

Spotkania będą odbywały się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, począwszy od X 2014 do VI 2015r.
Pierwsze spotkanie: 07.10.2013 o godzinie 12:00 w siedzibie Ośrodka.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z osobą z zespołu Ośrodka w celu odbycia rozmowy określającej możliwość przystąpienia do spotkania.

Możesz również cieszyć się: