Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej zaprasza na wykład Macieja Musiała pt. „Stany maniakalno-depresyjne u pacjenta narcystycznego”.

Wykład odbędzie się 23 marca 2013 r., o godz. 18:30 w siedzibie Ośrodka (Poznań, ul. Sienkiewicza 5/7).

Koszt uczestnictwa: 30,- (studenci – 10,-).

 

„W tym wystąpieniu chciałbym rozważyć i zilustrować materiałem klinicznym pewien typ narcystycznej relacji z obiektem, która organizuje się wokół narcystycznej rany w poczuciu wczesnego miłosnego rozczarowania urażającego pragnienie jedności z obiektem. Podmiot zaprzecza utracie idealizacji siebie i obiektu, utracie narcystycznej jedni, co wyraża się stanem maniakalno – depresyjnym. Pokażę działanie systemu obronnego, głównie identyfikacji projekcyjnej i obron maniakalnych, zaangażowanego w zaprzeczenie utracie i tym samym odrębności – doprowadzającego do depresyjnych załamań. Skala i uporczywość tego systemu wynikają z silnej destruktywności wobec rozczarowującego obiektu oraz chęci przywrócenia narcystycznej jedni.”

* Prelegent jest psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

 

Możesz również cieszyć się: