Program spotkania:

Anna Gąsiorowska-Krawczyk
Wprowadzenie

Nadia Kostrzewa
„Co kryje las?”. Esej nagrodzony w konkursie IPA pt: Mind in the line of fire. Psychoanalytic Voices to the Challenges of our Times

Elena Karachun
Komentarz

Dyskusja z udziałem Uczestników

Spotkanie ma charakter otwarty, opłata za udział: 30 zł, na konto PTPa nr: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 z dopiskiem: PTPa w Poznaniu oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika. 
Proszę nie wpłacać opłaty za udział po upływie terminu zgłoszeń, czyli 13.04.2023 (środa).
Po uiszczeniu opłaty prosimy o zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl.
Dane do faktur proszę przesłać na adres: ptp@raport.waw.pl
Uczestnicy w Poznaniu, proszeni są o wpłatę na konto, będzie też możliwość wpłaty na miejscu.
Dla członków i kandydatów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego udział w wykładzie jest bezpłatny.
Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na konto Granica. Fundacja Ocalenie.

Adres w Poznaniu: Ośrodek Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej, Sienkiewicza 5/7.

Informacje o Prelegentkach
Nadia Kostrzewa:
psycholożka, psychoterapeutka. Obecnie na 4 roku szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, w szkole w Poznaniu.
Laureatka konkursu na referat PTPP, dotyczący psychoanalitycznego ujęcia bezradności oraz psychoanalitycznego ujęcia szaleństwa. Laureatka Konkursu IPA pt: Mind in the line of fire. Psychoanalytic Voices to the Challenges of our Times. Jej esej zostanie opublikowany w książce pod tym samym tytułem i będzie reprezentował głos z Polski. Swoje teksty publikuje na WunderBlogu OMP. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy. 

Elena Karaczun –
psychoanalityczka (członkini PTPa), szkolenie psychoanalityczne ukończyła w Europejskim Instytucie Psychoanalitycznym, psychoterapeutka psychoanalityczna (członkini Poradni Psychoterapeutycznej ISPHS w Warszawie), psychiatra. Zdobyła doświadczenie kliniczne pracując na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych i poliklinicznych na Białorusi. Pracowała jako psychiatra i psychoterapeutka z pacjentami cierpiącymi na uzależnienia, psychozy, depresje i lęki oraz zaburzenia psychosomatyczne.
Prowadzi prywatną praktykę psychoanalityczną w Warszawie.

Możesz również cieszyć się: